Czy chcesz zamówić usługę?

Skontaktuj się z nami!


 

Numer kontaktowy

0000-0000-000

Certyfikaty i nagrody

 

UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY:

 1. Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie fizyczna i techniczna ochrona osób i mienia. Szkolenia w zakresie ochrony osób i mienia. Kompleksowe utrzymanie czystości.

 2. Certyfikat AQAP 2110:2016 w zakresie fizyczna i techniczna ochrona osób i mienia.

 3. Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Drugiego Stopnia Nr 36/II-89/T//WIII/2012.

 4. Rekomendacja Polskiej Izby Ochrony, będącej poświadczeniem, iż Przedsiębiorstwo Nasze oferuje usługi w sposób profesjonalny i rzetelny, jak również działa z poszanowaniem obowiązującego prawa, zgodnie z europejskim poziomem jakości, interesem Klientów oraz zasadami etyki i sztuki zawodowej.

 5. Rekomendacja Business Centre Club, Firma jest członkiem Business Centre Club organizacji przedsiębiorców założonej w 1991, do której została zaproszona jako rzetelna i wiarygodna przestrzegająca zasad etyki kupieckiej, akceptująca zasady kodeksu honorowego.

 6. Certyfikat Odpowiedzialnego Przedsiębiorcy nr 000964 potwierdzający, że należymy do grona Odpowiedzialnych Przedsiębiorców aktywnie wspierających działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez rozsądne zarzadzanie zużytym sprzętem elektronicznym.

 7. Posiadamy Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Podkarpackiego.

 8. Posiadamy Zawiadomienie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych wydane przez Wojewodę Podkarpackiego.

 9. Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych oraz wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

 

NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY:

 1. Gazela Biznesu (nagroda Pulsu Biznesu) - 2006 r.

 2. Kreator Nowych Miejsc Pracy (nagroda Podkarpacki ego Klubu Biznesu) - 2007 r.

 3. Lodołamacz (nagroda POPON) - 2009 r.

 4. Podkarpacka Nagroda Gospodarcza w kategorii Najlepsze Usługi - 2012 r.

Kontakt

Wybierz biuro
Rejonowe

P.W. "Karabela" Sp. z o.o.
39-400 Tarnobrzeg, ul. Sokola 14

tel. 15 822 28 22

fax 15 8222 88 79

Kontakt